· Шановні колеги! 

 • Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти запрошує ВАС до участі у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ в рамках проєкту «Академія всебічного супроводу особливих дітей та їх родин » 19 - 21 жовтня 2020 року
 • ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. 
 • 1.Роль інклюзивно-ресурсних центрів у формуванні сучасного , безпечного та комфортного освітнього простору.
 • 2. Широка інклюзія, розумне пристосування, універсальний дизайн.
 • 3. Асистент вчителя (вихователя) в інклюзивному освітньому середовищі.
 • 4. Музична діяльність у системі корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • 5. Участь громадських організацій в забезпеченні інклюзивної освіти на всіх рівнях.
 • НА ВАС ЧЕКАЮТЬ: інтерактивні лекції; тренінги; майстер-класи; дискусії з обміну досвідом та розширення власних компетенцій.
 • УМОВИ УЧАСТІ ОБОВ'ЯЗКОВО 
 • зареєструватись за посиланням - https://forms.gle/ZgM1hmHzvATjy6GW9 до 12 жовтня 2020 року (при реєстрації, будь ласка чітко вказуйте особисті дані, для ефективного подальшого інформування щодо діяльності Школи)
 • Робоча мова Школи: українська.
 • Форма проведення: дистанційна.
 • Місце проведення: м. Рівне, вул. В.Чорновола, 74. 
 • Детальну інформацію можна отримати, звернувшись до організаційного комітету: Координатор проекту: Оксана Богданівна Колодич - кандидат психологічних наук, доцент; завідувач Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти РОІППО.
 • Тел. 0671240780
 • E-mail. resource_center@roippo.org.ua

 • Шановні батьки!
 • Наголошуємо на тому, що проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини  здійснюється з дотриманням протиепідеміологічних вимог у добре провітрюваному приміщенні.Під час проведення комплексної оцінки батьки дитини (інші законні представники) можуть здійснювати допомогу в організації оцінки (виконуючи вказівки фахівців інклюзивно-ресурсного центру, подавати необхідні для оцінки матеріали дитині для уникнення близького контакту фахівців та обстежуваного), дотримуючись дистанції 1,5 метра.​Bci учасники оцінки, у тому числі дитина, мають використовувати маску та одноразові рукавички.Після кожного проведення комплексної оцінки всі матеріали, які використовувалися, поверхня столу та інші поверхні будуть оброблені дезінфікуючим розчином.По можливості, буде обмежений одночасний pyx відвідувачів місцями спільного користування (коридорами) та використання туалетних кімнат для уникнення натовпу.Також наголошуємо про можливість дистанційного подання документів для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини через автоматизовану систему роботи інклюзивно-ресурсних центрів (https://ircenter.gov.ua/)

                                                               

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами від 22.08.2018р. № 617), рішення сесії Рокитнівської районної ради від 11 квітня 2018 року № 324 «Про створення комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради Рівненської області», та рішення сесії Рокитнівської районної ради від 03 жовтня 2018 року № 373 «Про внесення змін до рішення районної ради від 11.04.2018 №324 «Про створення Комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради». Комунальна установа «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради Рівненської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської районної ради Рівненської області:

 • вчителя - дефектолога (олігофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога);
 • вчителя - логопеда;
 • практичного психолога.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

 • Громадянство України;
 • Вільне володіння українською мовою;
 • Вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю "Спеціальна освіта", "Корекційна освіта", "Дефектологія", "Психологія», за спеціалізацією: логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, практичний психолог;
 • стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Для участі в конкурсі необхідно надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографію;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів (форми П-2);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • одну фотокартку розміром 4х6 см.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні або моральні якості.

Визначені документи подаються особисто.

Прийом документів здійснюється протягом 10 днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

                                                              ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні.

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

4. Об`єкти права власності Українського народу.

5. Найважливіші функції держави.

6. Державні символи України.

7. Конституційне право на працю.

8. Конституційне право на освіту.

9. Конституційне право на соціальний захист.

10. Конституційне право на охорону здоров'я.

11. Обов'язки громадянина України.

12. Повноваження Верховної Ради України.

13. Державний бюджет України.

14. Порядок обрання Президента України.

15. Повноваження Президента України.

16. Повноваження Кабінету Міністрів України.

17. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

18. Статус прокуратури України за Конституцією України.

19. Система судів в Україні.

20. Основні засади судочинства в Україні.

21. Система адміністративно-територіального устрою України.

22. Органи місцевого самоврядування в Україні.

23. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІII. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза.

20. Спеціальна перевірка.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

22. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

IV. Питання на перевірку знання

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

1. Право громадян на освіту.

2. Основні принципи освіти.

3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

4. Державні стандарти освіти.

5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

6. Структура освіти.

7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

8. Кадрове забезпечення сфери освіти.

9. Права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.

11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.

12. Роль сім'ї у дошкільній освіті.

13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.

14. Типи дошкільних навчальних закладів.

15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу.

16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»

17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»»

V. Питання на перевірку знання

Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Соціальний захист учнів (вихованців).

5. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

7. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.

8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

9. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.

10. Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».

11. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.

12. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

13. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру.

МОН надало роз'яснення щодо обов'язків асистента вчителя та асистента дитини

МОН стоворило методичні рекомендації щодо функцій та обов'язків асистента вчителя та асистента учня (дитини). Раніше у цьому виникала плутанина, що призводила до непорозумінь. Асистент учителя та асисент дитини виконують різні функції та мають різні обов'язки. Рекомендації оприлюднено на сайті МОН.

Згідно з рекомендаціями, асистент вчителя - це педагогічний працівник, який призначається на посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу. Асистент вчителя має:

 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів;
 • володіти навичками домедичної допомоги дітям;
 • дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров'я та іншої особистої інформації про дітей у школі;
 • допомагати у навчанні не лише дитині з ООП, а усім іншим учням класу;
 • брати участь у розбудові інклюзивного навчання разом з іншими вчителями школи;
 • може організовувати спільно з учителем освітній процес за допомогою засобів дистанційного навчання;
 • забезпечувати комунікацію школи та батьків учнів з особливими освітніми потребами.

Якщо ж говорити про асистента учня (дитини), то це не педагогічний працівник, що супроводжує учня і не втручається в освітній процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та позакласної роботи, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні в школі тощо.

Шановні батьки та учасники освітнього процесу!

Після припинення карантину в найкоротші терміни буде організовано проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, забезпечивши першочергове обстеження дітей, які мають розпочати здобуття дошкільної та початкової освіти у 2020/2021 н.р.
У Вас є можливість дистанційного подання документів через АС ІРЦ www.ircenter.gov.ua
Якщо виникнуть додаткові запитання, зв'яжіться з нами, і ми будемо раді допомогти.
irc.rokutne@ukr.net

097 83 55 351

Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день - до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 25 березня 2020 року.

Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

"З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов'язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом", - зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Також передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Докладна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН завтра, 26 березня 2020 року.

Нагадуємо, що з 12 березня 2020 року рішенням Уряду в Україні було запроваджено карантин для усіх закладів освіти.

У відповідь на це рішення МОН рекомендувало закладам освіти:

 • відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
 • не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
 • інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби, та дій у випадку захворювання;
 • розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідеміологічної ситуації;
 • розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
 • забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
 • виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
 • виконувати рішення тимчасових обласних протиепідеміологічних комісій;
 • обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідеміологічної ситуації.

МОН також надало роз'яснення, що у зв'язку із запровадженням загальнонаціонального карантину педагоги максимально мають бути переведені на роботу в гнучкому та дистанційному режимі, при цьому навіть за працівниками, що фактично не виходять на роботу, за законом зберігається середня заробітна плата.

Освітній процес в умовах карантину: роз'яснення МОН

Робочі години вчителя будуть обліковуватися до педагогічного навантаження.

Поки триває загальнонаціональний карантин, Міністерство освіти і науки розробляє детальний план дистанційного навчання. Любомира #Мандзій на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала перелік основних аспектів освітнього процесу в умовах карантину.

Зокрема, йдеться про таке:

 • педпрацівники та інші працівники навчально закладу працюватимуть за гнучким графіком;
 • вчителі працюватимуть з учнями за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей навчального закладу;
 • завершення заповнення класних журналів буде відтерміновано до унормування епідеміологічної ситуації;
 • робочі години вчителя будуть обліковуватися до педагогічного навантаження;
 • оплата праці сумісників здійснюватиметься за виконану роботу.

Розширенні роз'яснення можна почитати у листі Міністерства освіти і науки:

Специфіка складання ЗНО для дитини з особливими освітніми потребами

Які спеціальні умови можуть надати у пункті тестування для абітурієнта? 

Україні із року в рік зростає кількість учнів з #ООП, які навчаються у закладах загальної середньої освіти. Питання розвитку інклюзивної освіти є одним із найважливіших не лише в межах нашої держави, але й закордоном. На офіційному сайті освітнього омбудсмена України зібрано актуальну інформацію про доступність освіти для дітей з ООП, зокрема про зовнішнє незалежне оцінювання, яке дозволяє продовжити навчання у закладах вищої освіти.

Як зазначає #МОН, у 2019 році кількість учнів з ООП зросла на 61,2%. Відповідно, щороку збільшується й кількість абітурієнтів з особливими освітніми потребами, які хочуть і мають право на здобуття вищої освіти. 

Абітурієнти з інвалідністю в межах певних квот мають право на вступ за співбесідою або за результатами вступних іспитів.

Учні з ООП мають право на рівний доступ до проходження зовнішнього незалежного оцінювання за місцем їхнього проживання (перебування). Український центр оцінювання якості освіти забезпечує дотримання прав вступників і створює спеціальні умови в пунктах тестування, якщо дитина, звісно, цього потребує.

ДЛЯ КОГО МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИСЯ СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ СКЛАДАННЯ ЗНО?

Перелік спеціальних умов затверджено Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я.

Цей документ визначає такі групи абітурієнтів, для яких створюються особливі умови в пунктах проведення ЗНО:

 • нечуючі та особи з порушеннями слуху;
 • діти, які мають порушення зору;
 • особи з порушеннями опорно-рухового апарату, із хворобами нервової системи, абітурієнти, які одужують після травм;
 • діти, які мають розлади психіки та поведінки;
 • абітурієнти, яким встановлено електрокардіо-стимулятор або інший електронний імплантат чи пристрій;
 • особи, яким потрібно періодично здійснювати індивідуальні медичні процедури, щоб забезпечувати їхню життєдіяльність та контролювати стан здоров'я;
 • абітурієнти, які мають захворювання, що потребують постійного медичного нагляду.

Такі розлади як дислексія, дисграфія, дискалькулія поки що не входять до цього переліку.

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ НА ЗНО МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИСЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ООП?

Для нечуючих та абітурієнтів з порушеннями слуху можуть організувати присутність перекладача жестової мови (перекладач-дактилолог) в аудиторії, де відбувається ЗНО. Може надаватися додатковий час (до 30 хвилин) для виконання сертифікаційної роботи, а також дозволено використання слухового апарата, імпланта та інші умови.

Для абітурієнтів, які мають порушення зору, у пунктах тестування можуть передбачатися наступні особливі умови: надання додаткового часу (до 30 хвилин) для виконання сертифікаційної роботи (якщо абітурієнт під час реєстрації надав відповідний медичний висновок), надання у паперовому вигляді тексту, який пишеться на дошці, використання оптичного збільшувача (лупи) тощо.

Для абітурієнтів із глибокими порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля, сертифікаційні роботи друкуються шрифтом Брайля. Ця умова створюється під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Кожна дитина отримує на пункт тестування сертифікаційну роботу - адаптовану версію тесту шрифтом Брайля. Аби інструктор як зряча людина розумівся, який це предмет, на зошиті нанесено дані. Все решта - шрифтом Брайля. Дитина відповідає шрифтом Брайля, використовуючи Брайлівський прилад для письма. Потім ці матеріали надходять до пункту перевірки, і на саму перевірку ми залучаємо фахівців, які володіють шрифтом Брайля, здійснюють переклад з мови Брайля на плаский наш шрифт, а потім вже екзаменатори перевіряють цю роботу. Наразі такі зошити є з української мови та літератури, історії України, біології та математики. Але комбінація цих чотирьох предметів дозволяє дітям вступати на ті напрями підготовки, які дають їм, по-перше, змогу в подальшому навчатися, а, по-друге, здобути певну професію, - зазначив Валерій Бойко, керівник УЦОЯО.

Вступники, які мають порушення опорно-рухового апарату або одужують після травм,чи мають хвороби нервової системи, мають право виконувати сертифікаційну роботу в аудиторії, що розташована на першому поверсі. При цьому будівля пункту тестування повинна мати зовнішні сходи і пандуси, обладнані поручнями з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв, відповідно до державних будівельних норм.

Також у пункті тестування має бути туалет, обладнаний універсальною кабіною для людей, що пересуваються на візку, відповідно до державних будівельних норм, та інші умови.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ БАТЬКАМ, ЩОБ ДИТИНА З ООП МАЛА НАЛЕЖНІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗНО?

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні може взяти випускник закладу освіти системи ЗСО або абітурієнт, який має певний освітній рівень і зареєструвався для його проходження (пункт 6 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти). Кожен учасник ЗНО має право на безпечні умови під час його складання.

Якщо абітурієнту необхідні спеціальні умови, щоб взяти участь у ЗНО, він, його батьки або особи, що їх замінюють, мають зробити наступні кроки:

 • звернутися до закладу охорони здоров'я, щоб отримати медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО - спеціальну форму №086-3/о;
 • зареєструватися на ЗНО. У процесі реєстрації, формуючи реєстраційну картку, вказати на необхідність створення спеціальних умов. Під час завантаження документів обов'язково додати медичний висновок та вказати номер і дату видачі спеціальної форми №086-3/о.

Регіональні центри оцінювання якості освіти гарантовано забезпечуватимуть особливі умови, але їх створення залежить від матеріально-технічних можливостей пунктів проведення ЗНО, особливостей технології тестування. Кожен такий запит на створення умов розглядається регламентними комісіями при регіональних центрах оцінювання якості освіти, - йдеться на сайті УЦОЯО.

Про рішення цієї комісії та можливість чи неможливість створити такі умови обов'язково повідомляють абітурієнта. Якщо рішення позитивне, абітурієнта реєструють для проходження ЗНО (пункт 43 Порядку).

У день ЗНО, до початку виконання сертифікаційної роботи, учасник тестування повинен повідомити працівників пункту проведення ЗНО про наявність дозволу на використання виробів медичного призначення (у разі наявності такого дозволу та надати його оригінал) (Пункт 10, підпункт 2 Порядку).

Також під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється медичне обслуговування.

ЯКЩО У ПУНКТІ ТЕСТУВАННЯ НЕ МОЖУТЬ СТВОРИТИ СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА?

Якщо у пункті тестування не можуть створити спеціальні умови для абітурієнта, йому відмовляють у реєстрації на ЗНО. Але у такому разі він може вступати до закладу вищої освіти за результатами вступних іспитів. Для цього йому необхідно подати до приймальної комісії:

 • копію медичного висновку про створення спеціальних умов для проходження ЗНО (форма №086-3/о), завірену підписом та печаткою регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти;
 • витяг із протоколу регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, в якому вказується про неможливість створення спеціальних умов для проходження ЗНО (пункт 2 наказу МОН від 29.08.2016 № 1027/900). 
Комунальна установа "Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр" Рокитнівської селищної ради Рівненської області
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!